top of page
Doors.jpg
DSC00307.JPG

Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer

Profesyonel I Akademisyen I Danışman

  • Liknedin
  • Beyaz Instagram Simge
  • Twitter

Edin Güçlü Sözer, kariyerine İstanbul Okan Üniversitesi'nde devam eden deneyimli bir yönetici ve danışman öğretim üyesidir. Bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarında pazarlama, satış ve iş geliştirme fonksiyonlarında +20 yıllık profesyonel ve yöneticilik deneyiminin ardından şirketlere yönetim, inovasyon, dijital dönüşüm ve pazarlama alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Pazarlama Blog

Akademik yayınlara ek olarak, danışmanlık firmalarının hizmet düzeyi kalitesine eşdeğer pazarlama uygulamalarının farklı alanları hakkında fikir edinmek için pazarlama alanındaki birkaç makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Tüm pazarlama makalelerinin listesi için lütfen Pazarlama Blogu bölümüne bakın.

Yayınlar

Kitaplar

Pazarlama Teorisi: Gelişimi ve Değişimi. Beta Kitap, 2019.

Strategic Excellence in Post-Digital Ecosystems: A B2C Perspective. Zea Books, Nebraska University, 2018.

The Dynamics of Sponsorship: Leveraging Brand Equity in Postmodern Markets. Lambert Academic Publishing, 2010.

Postmodern Pazarlama: Marka Çağında Liderlik için PIM Modeli. Beta Kitap, 2009.

Internet Ticareti: Yeni Ekososyal Sistem ve Ticaret Noktaları. Beta Kitap, 2003.

Araştırma Makaleleri

What About The Post-Scarcity Period? The Latent Effects of Scarcity Promotions. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13(1): 49-74.

Relationship Marketing and Customer Based Brand Tolerance (CBBT): An Integrative Approach. SSRG International Journal of Economics and Management Studies, 7(1): 125-137.

Side Effects of Psychological Pricing: How Brand Trust is Affected? Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(3): 718-733.

Determinants and Outcomes of Mobile App Usage Intention of Gen Z: A Cross Category Assessment. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2): 239-265.

Customer Based Brand Tolerance (CBBT): Scale Development and Validation. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5): 2610-2635.

Determinants and Outcomes of an Effective CRM Campaign: The Mediating Role of Skepticism. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(37): 726-752.

bottom of page